ПЛАС

I. Ідентифікація об’єкта підвищеної небезпеки (ОПН) проводиться на
підставі постанови КМУ від 11 липня 2002 р. №956.

Дія цього документа поширюється на всі суб’єкти господарської діяльності, у
власності або користуванні яких є об’єкти, де використовуються, виготовляються,
переробляються, зберігаються або транспортуються небезпечні речовини, а також
усі суб’єкти господарської діяльності, які мають намір розпочати будівництво
потенційно небезпечних об’єктів.
Потенційно небезпечний об’єкт вважається об’єктом підвищеної небезпеки
відповідного класу у разі, коли значення сумарної маси небезпечного або кількох
небезпечних речовин, що використовуються чи виготовляються, переробляються,
зберігаються чи транспортуються на об’єкті, перевищує встановлений норматив
граничної маси.
При виконанні цього виду робіт визначається кількість небезпечних речовин
на підприємстві та порівнюється з граничною масою речовин відповідної категорії
(при необхідності виконується перерахунок граничної маси).

За результатами виконання цієї роботи визначається ступінь
небезпеки підприємства:

не відноситься до об’єктів підвищеної небезпеки
об’єкт підвищеної небезпеки 1-го класу
об’єкт підвищеної небезпеки 2-го класу

ІІ. ПЛАС – план локалізації та ліквідації аварійних ситуацій та аварій.
Мета ПЛАС – планування дій (взаємодій) персоналу підприємства,
спецпідрозділів, населення, центральних та місцевих органів виконавчої влади з
локалізації та ліквідації аварійних ситуацій та аварій та зменшення їх наслідків.

ПЛАС складається з:
– аналітичної частини, в якій наводиться аналіз небезпеки об’єкта, що
розглядається. При проведенні аналізу небезпеки об’єкта визначаються величини
надлишкового тиску при вибуху газо(паро)повітряних сумішей у приміщенні, на
відкритому майданчику та в обладнанні, а також межі зон дії вражаючих факторів
при факельному горінні газу, пожежі протоки ЛЗР/ГР та ін.
– Оперативної частини, в якій описуються дії персоналу, посадових осіб
підприємства, спецпідрозділів, спрямовані на локалізацію та ліквідацію можливої
​​аварійної ситуації/аварії. Метою описаних дій є:
– Попередження виникнення аварійних ситуацій;
– запобігання переходу аварійних ситуацій в аварію;
– локалізація та ліквідація аварій на відповідних стадіях їх розвитку з метою
мінімізувати наслідки аварій для людей матеріальних цінностей та навколишнього
середовища, попередження її поширення на інші виробництва та виведення людей
з цих зон з урахуванням потенційно безпечних зон.
ПЛАС погоджується з територіальними органами ДСНС.

ІІІ. Методика ідентифікації потенційно небезпечних об’єктів
(ПНО) розробляється відповідно до Законів України “Про правові засади цивільного
захисту”, “Про об’єкти підвищеної небезпеки”, Положення про Державний реєстр
потенційно небезпечних об’єктів тощо.
Паспорт ПНО складається на підставі Наказу МНС №388 від 18.12.2000 р.
Паспорт ПНО та ідентифікації ПНО виконується з метою вдосконалення
організації державного обліку потенційно небезпечних об’єктів у процесі
паспортизації та реєстрації у Державному реєстрі потенційно небезпечних об’єктів

Результати ідентифікації використовуються для розробки заходів щодо
запобігання НС та підготовки до реагування на них.
Ідентифікацію ПНО погоджує інспектор цивільного нагляду ГУ ДСНС України у
Запорізькій області

IV. Декларація безпеки об’єкта підвищеної небезпеки розробляється
для суб’єктів господарської діяльності, у власності чи користуванні, якого є хоча б
один об’єкт підвищеної небезпеки.
Декларація безпеки складається на основі дослідження суб’єктом
господарської діяльності ступеня небезпеки та оцінки рівня ризику виникнення
аварій, пов’язаних із експлуатацією об’єктів.
Декларація безпеки включає:
– результати всебічного дослідження ступеня небезпеки та оцінки рівня
ризику;
– оцінку готовності до експлуатації об’єкта підвищеної
– небезпеки відповідно до вимог безпеки промислових об’єктів;
– перелік прийнятих з метою зниження ступеня ризику рішень та вчинених з
метою запобігання аваріям заходів;
– відомості про заходи щодо локалізації та ліквідації можливих наслідків
аварій.